Ο πολεμιστής της Φαμ Σαρρά

Ο πολεμιστής της Φαμ Σαρρά

Οι διαφορές των τοξικών ανθρώπων με εκείνους που σου δίνουν δύναμη, είναι μεγάλες και φανερές όταν συναναστρέφεσαι καθημερινά και με τις δύο κατηγορίες.Κι εσύ μπορεί να είσαι τοξικός σε κάποιον, αλλά και σε αυτό υπάρχουν διαφορές...

Διάρκεια: Lifetime
Τιμή: 12,40€