Η ιστορία του Μεγάλου Ταξιδευτή

Η ιστορία του Μεγάλου Ταξιδευτή

Ο τρόπος μελέτης, έρευνας και εξέτασης, των στοιχείων για πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις που μας ενδιαφέρουν, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος, ούτε και πάντοτε απλός και γρήγορος.

Διάρκεια: Lifetime
Τιμή: 18,60€